HÒM CÔNG ĐỨC TỰ ĐỘNG

Miêu tả:

Miêu tả:

  • Công suất: 15W
  • Nguồn cấp: 220 VAC
  • Kích thước: 550x400x1070mm
  • Thép sử dụng có độ dày: 2.5mm