TPA lắp đặt hòm công đức tự động tại Công Ty Cổ phần Bảo tồn Cây Thuốc Nam

Cập nhật: 18/02/2021 02:54 - Lượt xem: 432

Hiện nay, việc quản lý tiền công đức vẫn là vấn đề có nhiều ý kiến trái chiều. Lý do là những năm gần đây xảy ra tình trạng khá lộn xộn trong việc thu chi tiền công đức tại các di tích và lễ hội. Những lộn xộn này dẫn đến nhiều mâu thuẫn, thậm chí là tranh chấp ở các địa phương, làm ảnh hưởng đến những giá trị tốt đẹp của di tích và tổ chức lễ hội.

Do đó việc công khai, minh bạch nguồn thu sẽ tạo cho người ta tin rồi sẽ tin hơn, đồng tiền đó sẽ được phát huy hiệu quả và đem lại lợi ích chung cho toàn thể cộng đồng.

  • Thứ nhất, bảo đảm nguyên tắc tự nguyện, không ép buộc, không coi việc huy động các khoản dâng cúng, công đức, tài trợ là điều kiện cho việc tổ chức hoặc cung cấp quyền tham gia, tham quan, du lịch, nghiên cứu lễ hội, di tích. 
  • Thứ hai, bảo đảm nguyên tắc công khai, minh bạch; việc vận động, tiếp nhận, quản lý và sử dụng các khoản dâng cúng, công đức, tài trợ phải được công bố, niêm yết công khai; không quy định mức bình quân, không quy định mức tối thiểu trong dâng cúng, công đức, tài trợ; thực hiện niêm yết giá đối với các hàng hóa, dịch vụ được cung cấp tại lễ hội, di tích.

Phải nghiên cứu kỹ để có cách thức quản lý nguồn thu chi tốt hơn hiện nay. TPA chúng tôi cung cấp giải pháp hòm công đức tự động có thể giải quyết được những vấn đề về nguồn tiền công đức

Một số lợi ích khi sử dụng hòm công đức của TPA

  • Hạn chế được rủi ro trộm cắp trong đền chùa
  • Tiết kiệm diện tích sử dụng
  • Công khai, minh bạch nguồn tiền

Hình ảnh hòm công đức được lắp đặt tại Công ty Cổ phần bảo tồn Cây Thuốc Nam:

Hòm công đứcHòm công đức

facebook
messenger
zalo
hotline